Bli en läsande förebild!

Bli en läsande förebild!

Den 8 september infaller FN:s särskilda läskunnighetsdag – nu med "Read Hour", en särskild timme för just läsning. Med start klockan 19 uppmanas alla att den dagen slå upp och läsa en bok.

I över 50 år har Unesco uppmärksammat den internationella läskunnighetsdagen. Syftet med dagen är att lyfta läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen. 2018 fanns det 750 miljoner vuxna i världen som inte var läs- eller skrivkunniga. Två tredjedelar av dessa var kvinnor. I Agenda 2030 är läskunnighet en del av de globala utvecklingsmålen. I delmål 4.6 framgår att alla länder senast 2030 ska ”säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna”

I Sverige lyfts det finska initiativet Read Hour av den ideella föreningen Läsrörelsen i samarbete med Svenska Akademin, Lärarstiftelsen och Microsoft på läskunnighetsdagen. Elisabeth Reslegård som är ordförande och projektledare för Läsrörelsen, säger till Biblioteksbladet: "Vi uppmanar alla att lägga upp bilder och inlägg på sociala medier med hashtaggen #ReadHourSverige och gärna även #ReadHour så syns det i alla länder. Vår strävan är att hundratals läsande förebilder – i alla åldrar och med olika bakgrund – ska ansluta sig till satsningen Read Hour, och därigenom stärka läsningen i Sverige." 

Du kan läsa om initiativet Read Hour Sverige på deras webbplats (öppnas i nytt fönster).

Sök

Språk