Digidelcenter

Digidelcenter

I vårt Digidelcenter får du hjälp med digitala frågor, kan prova teknik och delta i aktiviteter för att öka din digitala kompetens.

Syftet med Digidelcenter är att höja din digitala kunskap. Här kan du:

  • Låna dator
  • Få stöttning och hjälp om du känner dig osäker i den digitala världen 

Genom kurser och workshops kan du få: 

  • Inspiration till kreativitet och eget skapande 
  • Möjlighet att testa ny teknik, som till exempel robotar och 3D-skrivare

 

 


 

Sök

Språk