Extra viktigt med källkritik just nu

Extra viktigt med källkritik just nu

Just nu sprids det mycket information och desinformation om det pågående kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa. Det kan vara svårt att skilja det som är sant från det som är falskt, och vikten av att vara källkritisk är särskilt stor!

Att vara källkritisk innebär att du behöver värdera den information som du tar del av. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en punktlista som är bra att förhålla sig till för att vara källkritisk: 

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt.


Du kan läsa mer om källkritik på MSB:s webbplats. 


På biblioteket kan du låna böcker om källkritik och vi hjälper dig mer än gärna om du har frågor kring ämnet! 

Sök

Språk