Tillgänglighet

Älmhults bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

 

Den här webbplatsen är i huvudsak förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

 

Om du behöver innehåll från Älmhults bibliotek som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till bibliotek@almhult.se eller kontakta oss på telefon, 0476-552 20

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du kontaktar oss på tfn: 0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se

Tillsyn

 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

 

Den här webbplatsen är i i hucudsak förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer att tabeller används för styling vilket kan innebära att användare med läshjälpmedel får informationen i tabellen i fel ordning. (DIGG R83)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen. (WCAG A 1.3.1)
 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
 • Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q2 2021.

Oskäligt betungande anpassning

 

[exempelbiblioteket.se] åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under Q2 2021.

Hur vi testat webbplatsen

 

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Älmhults bibliotek har även gjort självskattning och intern testning av webbplatsen.

[exempelbiblioteket.se] publicerades [xx september, 20xx].

Redogörelsen uppdaterades [22 september, 2020].

Search the catalogue

Language