Tillgänglighet


Tillgänglighet i bibliotekets lokaler


Huvudbiblioteket

Dörröppnare.
Handikapparkering i anslutning till nedre entrén.
Handikappanpassad toalett i huvudentré.
Hiss till alla plan.
Hörslinga i föreläsningsmiljön.
Höj- och sänkbar informationsdisk.
Höj- och sänkbar disk för självbetjäning.

 

Diö

Dörröppnare vid entrén på baksidan av skolan.
Handikappanpassad toalett på samma plan som biblioteket.

 

Eneryda

Ett par trappsteg in till biblioteket, svåråtkomligt med rullstol.
Höj- och sänkbar disk för självbetjäning.
Höj- och sänkbar informationsdisk.

 

Hallaryd

Lokal i marknivå.
Höj- och sänkbar informationsdisk.

 

Häradsbäck

Lokal i marknivå.
Dörröppnare.
Handikappanpassad toalett. 
Höj-och sänkbar disk för självbetjäning.
 

Liatorp

Lokal i marknivå.
Dörröppnare.
Handikappanpassad toalett.
 

Pjätteryd

Lokal i marknivå.
Höj- och sänkbar informationsdisk.

 

Virestad

Lokal i marknivå.
Dörröppnare.
Handikappanpassad toalett.


Läsutrustning

DAISY-spelare till utlån och förstoringsapparat finns på huvudbiblioteket och kan beställas till samtliga filialer.
 


Anpassade medier

DAISY-böcker, storstilsböcker, lättlästa böcker, teckenspråksvideo, taktila bilderböcker, bok & Daisy finns på huvudbiblioteket och kan beställas till samtliga filialer.

 

 

Tillgänglighetsredogörelse för bibliotekets webbplats

Älmhults bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i huvudsak förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du kontaktar oss på tfn: 0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i i huvudsak förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Det förekommer att tabeller används för styling vilket kan innebära att användare med läshjälpmedel får informationen i tabellen i fel ordning. (DIGG R83)
  • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
  • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
  • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
  • Otydligt för användaren var fel uppstår när formulär som Inköpsförslag och fjärrlån fylls i på ett felaktigt sätt. (WCAG A 3.3.1)
  • Otydligt vilket format på personnummer och PIN-kod som krävs för att logga in, inget stöd i felmeddelandet på vilket format som krävs. WCAG A 3.3.1, AA 3.3.3)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q2 2022.


Oskäligt betungande anpassning

Älmhults bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
  • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under Q2 2021.


Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Älmhults bibliotek har även gjort självskattning och intern testning av webbplatsen.

www.bibliotek.almhult.se publicerades 2021-05-10

Redogörelsen uppdaterades2021-05-10

 

Sök

Språk