Databaser

Via biblioteket har du tillgång till flera databaser inom olika ämnen. I databaserna är informationen kvalitetsgranskad och de fylls på och uppdateras varje dag. En del databaser kan du bara använda på biblioteket, andra kan du använda även hemifrån. För att söka i databaser hemifrån använder du ditt lånekort. Saknar du lånekort så kan du få ett när du besöker ett av våra bibliotek, tag med legitimation.

Alex logga
Alex – författarlexikon med information om både svenska och utländska författare och deras skönlitterära verk.

Sök i Alex hemifrån

Se instruktionsfilm för Alex

 

Arkiv digital - logga
Arkiv digital – sök efter dina rötter i inscannade svenska kyrkoböcker. Finns på dator nr 4 där vi samlat ytterligare databaser för släktforskning, se släktforskningssidan. Tjänsten kan bara utnyttjas på Älmhults bibliotek.

Se instruktionsfilm för arkiv digital - grundläggande funktioner

Se instruktionsfilm för arkiv digital - födelseboken

Se instruktionsfilm för arkiv digital - vigselboken

Se instruktionsfilm för arkiv digital - befolkningen i Sverige 1860-1920

 

NE - logga
Nationalencyklopedin – innehåller 264 000 vetenskapligt bearbetade artiklar och ett flertal extratjänster. Artiklarna är skrivna av oberoende experter och redigerade av en fast redaktion. Encyklopedin är enkel att söka i och uppdateringar sker dagligen.

Sök i NE på biblioteket

Sök i NE hemifrån

Se instruktionsfilm för uppslagsverket, ordböcker och play

Se instruktionsfilm för världens länder och världens religioner

 

Pressreader - logga
PressReader – 2200 dagstidningar och tidskrifter från hela världen på 60 olika språk. Samma utseende och innehåll som den tryckta utgåvan! Du kan ladda ner tidningar via appen PressReader när du anslutit din smartphone eller surfplatta till bibliotekets trådlösa nätverk. Därefter kan du under 4 dygn läsa och ladda ner olika publikationer i PressReader helt fritt, varifrån du vill. När 4 dygn har gått kan du komma tillbaka till biblioteket, logga in på bibliotekets nätverk och använda Pressreader i ytterligare 4 dygn. Fråga bibliotekets personal för mer information. Du kan även använda webbversionen på bibliotekets datorer.

Sök i Press Reader på biblioteket

Se instruktionsfilm för PressReader

Språk