Diö

Tillgänglighet i lokalen

Dörröppnare vid entrén på baksidan av skolan.
Handikappanpassad toalett på samma plan som biblioteket.

Kan beställas vid behov:

Daisyspelare till utlån.

Daisy-böcker, storstilsböcker, lättlästa böcker,
teckenspråksvideo, taktila bilderböcker, bok & Daisy.

 

Ordinarie öppettider

Tisdag: 16.00-18.00 (jämna veckor)
Torsdag: 14.00-16.00 (udda veckor)

Öppettider

Språk