Diö

Tillgänglighet i lokalen

Dörröppnare vid entrén på baksidan av skolan.
Handikappanpassad toalett på samma plan som biblioteket.

Kan beställas vid behov:

Daisyspelare till utlån.

Daisy-böcker, storstilsböcker, lättlästa böcker,
teckenspråksvideo, taktila bilderböcker, bok & Daisy.

Kontakta oss

Adress: Växjövägen 349, 343 71 Diö
Tfn: 0476-554 65
E-post: rebecka.elofsson@almhult.se

Ordinarie öppettider (Sommarstängt v. 25-33)

Tisdag: 15.00-18.00 (jämna veckor)

Öppettider

Språk