Hallaryd

Tillgänglighet i lokalen

Markplan.

Kan beställas vid behov:
Daisyspelare till utlån. Daisy-böcker, storstilsböcker, lättlästa böcker,
teckenspråksvideo, taktila bilderböcker, bok & Daisy

 

Ordinarie öppettider

Tisdag: 16.00-18.00 (jämna veckor)
Onsdag: 14.00-16.00 (udda veckor)

Öppettider

Språk