Häradsbäck

Tillgänglighet i lokalen

Kan beställas vid behov:
Daisyspelare till utlån.

Daisy-böcker, storstilsböcker, lättlästa böcker,
teckenspråksvideo, taktila bilderböcker, bok & Daisy.

 

Ordinarie öppettider

Måndag: 16.00-18.00 (udda veckor) - Självbetjäning under Handelsbodens öppettider
Onsdag: 14.00-16.00 (jämna veckor) - Självbetjäning under Handelsbodens öppettider

Öppettider - Häradsbäck

Språk