Pjätteryd

Tillgänglighet i lokalen

Kan beställas vid behov:
Daisyspelare till utlån. Daisy-böcker, storstilsböcker, lättlästa böcker,
teckenspråksvideo, taktila bilderböcker, bok & Daisy.

Kontakta oss

Adress: Bredingevägen 16, 343 93 Älmhult
Tfn: 0476-554 30
E-post: tommy.aberg@almhult.se

Ordinarie öppettider (Sommarstäng v. 25-33)

Torsdag: Torsdag: 15.00-18.00 (jämna veckor)

Öppettider

Språk