Pjätteryd

Pjätteryd Pjätteryd

Tillgänglighet i lokalen

Kan beställas vid behov:
Daisyspelare till utlån. Daisy-böcker, storstilsböcker, lättlästa böcker,
teckenspråksvideo, taktila bilderböcker, bok & Daisy.

 

Ordinarie öppettider

Torsdag: Torsdag: 15-18 (jämna veckor)
Mina sidor

Öppettider Öppettider

Språk Språk