Till dig som studerar

Kurslitteratur

I vår katalog kan du söka efter litteratur, reservera den och även förlänga din lånetid. Allt du behöver är ett lånekort och en PIN-kod.
Om vi inte har de böcker du söker kan vi försöka fjärrlåna dem åt dig, det vill säga att vi lånar in dem från ett annat bibliotek. Fjärrlån kostar 20 kr/st och utlånande biblioteks låneregler gäller.

Gör en fjärrlåneansökan här.

Bilbliotekets digitala resurser

Via biblioteket har du tillgång till fyra betaldatabaser: 

Alex – författarlexikon med information om både svenska och utländska författare och deras skönlitterära verk.

Arkiv digital – släktforskningsdatabas med bland annat inscannade svenska kyrkoböcker. Databasen kan bara utnyttjas på Älmhults bibliotek, inte hemifrån.

Nationalencyklopedin – innehåller 264 000 vetenskapligt bearbetade artiklar och ett flertal extratjänster. Artiklarna är skrivna av oberoende experter och redigerade av en fast redaktion. Encyklopedin är enkel att söka i och uppdateringar sker dagligen.

PressReader – 2200 dagstidningar och tidskrifter från hela världen på 60 olika språk. Samma utseende och innehåll som den tryckta utgåvan!

Läs mer om våra databaser här.

 

Andra digitala resurser

Lärosäten har ofta många bra databaser och andra digitala resurser som du som student kan ha stor nytta av! Oftast behöver du ett inlogg eller lånekort för att få tillgång till dessa. Kontakta ditt lärosäte för att få veta mer.

Det finns även många fria resurser som du som student kan ha nytta av. Värda att nämna kan vara:

DiVA - en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.

Google Scholar  - där allt material som inte är akademiskt sorteras bort, du slipper blogginlägg och kvällstidningsartiklar i din träfflista.

Legimus - när du går i skolan eller studerar vidare kan du som har en läsnedsättning få läromedel eller kurslitteratur som talböcker, e-text och punktskrift via Legimus. Skolan har en skyldighet att hjälpa dig men du kan också få tillgång till Legimus via Älmhults bibliotek.

Biblioteket har även samlat fritt tillgängliga ämneslänkar som du kan ha nytta av.


Handledning

Du är alltid välkommen med dina frågor till biblioteket, men ibland är det bra att ha en bokad tid för att i lugn och ro ska få den hjälp du behöver. 

Boka en bibliotekarie – vi kan hjälpa dig söka information, välja lämpliga sökord, hitta lämpliga resurser och förhålla dig källkritiskt till dina sökresultat. 

It för nybörjare – behöver du hjälp med tekniken som dina studier kräver så hjälper vi dig gärna. Fråga oss om bland annat digitala resurser och vanliga program. Boka en tid som passar just dig!

Hör av dig till biblioteket på tfn: 0476-552 20 eller bibliotek@almhult.se för att få veta mer.

Språk