Virestad

Tillgänglighet i lokalen

Dörröppnare
Handikappanpassad toalett.

Kan beställas vid behov:
Daisyspelare till utlån.

Daisy-böcker, storstilsböcker, lättlästa böcker,
teckenspråksvideo, taktila bilderböcker, bok & Daisy.

Kontakta oss

Adress: Pehr Hörbergs väg 14, 343 73 Virestad
Tfn: 0476-554 30
E-post: tommy.aberg@almhult.se

Ordinarie öppettider

Måndag: 16.00-18.00 (jämna veckor)
Onsdag: 14.00-16.00 (udda veckor)

Öppettider

Språk