Virestad

Tillgänglighet i lokalen

Dörröppnare
Handikappanpassad toalett.

Kan beställas vid behov:
Daisyspelare till utlån.

Daisy-böcker, storstilsböcker, lättlästa böcker,
teckenspråksvideo, taktila bilderböcker, bok & Daisy.

 

Öppettider

Måndag: 15-18 (jämna veckor) - Sommarstängt vecka 25-32

Öppettider

Språk