Virestad

Tillgänglighet i lokalen

Dörröppnare
Handikappanpassad toalett.

Kan beställas vid behov:
Daisyspelare till utlån.

Daisy-böcker, storstilsböcker, lättlästa böcker,
teckenspråksvideo, taktila bilderböcker, bok & Daisy.

 

Öppettider

Måndag: 16.00-18.00 (jämna veckor)
Onsdag: 14.00-16.00 (udda veckor)

Öppettider

Språk